O nás

 

» MUDr. Ilona Hülleová

1986 promoce na Fakultě dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze
1989 I. atestace z oboru pediatrie

Ministerstvem zdravotnictví ČR přiznána specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.

Ministerstvem zdravotnictví ČR udělena akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu pro specializační obor praktické lékařství pro děti a dorost.

Školitel pro obor praktické lékařství pro děti a dorost.

Průběh zaměstnání:
1986 - 1990 sekundární lékařka na dětském oddělení nemocnice v Kroměříži.
1993 - 2014 provozovatel privátní ordinace praktického lékaře pro děti a dorost v Kroměříži .
Od roku 2015 změna místa provozování privátní ordinace praktického lékaře pro děti a dorost – Bystřice pod Hostýnem.

 

Lékařské organizace:
» Členka ČLK, OSPDL ČLS JEP, České pediatrické společnosti ČLS JEP

» Předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost.

» Členka Výboru České pediatrické společnosti JEP

 

» MUDr. Tereza Velikovská

2015 promoce na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně s rozšířenou výukou se zaměřením na pediatrii
2015-2018 předatestační příprava na dětském oddělení Krajské nemocnice T.Bati,a.s. ve Zlíně
Od 1.8.2018 výkon předatestační přípravy v ordinaci MUDr. Ilony Hülleové, Bystřice pod Hostýnem, nadále účast na ústavní pohotovostní službě Krajské nemocnice T.Bati, a.s. ve Zlíně

Přednášková a publikační činnost:

» Kongres primární péče 2018, Mezioborový kongres 2017, Komunikace v ordinaci 2016, Odborné pediatrické sympozium Zlínského kraje 2015
» časopis Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost VOX, časopis Sdružení praktických lékařů ČR BULLETIN

Lékařské organizace:

» členka České lékařské komory, členka Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost České republiky

 

» Zdravotní sestra Jana Šerbanová

 

» Akreditované zdravotnické zařízení

Naše ordinace patří mezi akreditovaná zdravotnická zařízení pro výuku praktického lékařství. Z tohoto důvodu se můžete setkat na našem pracovišti s lékaři, kteří se u nás školí před atestací z praktického lékařství pro děti a dorost či z praktického lékařství pro dospělé.

 

» Zastoupení

V případě uzavření naší ordinace (např. dovolená), je možné navštívit kolegyně, které sídlí ve stejné budově.

Pohotovost: Po - Pá od 17:00 a celý víkend je možné využít pohotovostní služby LSPP, kterou zajišťuje Kroměřížská nemocnice a. s. .